Training Waarderend Auditen (Appreciative Inquiry)

Volg een Training Waarderend Auditen via de CAN Academy

Audits hebben niet zo’n positieve reputatie. Als auditee kun je het eigenlijk nooit goed doen. Altijd is er wel wat te verbeteren. En lijk je alles helemaal goed voor elkaar te hebben? Dan wordt er net zo lang gezocht totdat er een ‘fout’ gevonden is. Een kruisverhoor waarvan de toegevoegde waarde ver te zoeken is.

Zo wordt er gedacht over audits. Als auditor is dat niet altijd even fijn om te merken. Ongetwijfeld zie je zelf wél de waarde in van een goede audit. Maar hoe maak je de meerwaarde van een audit duidelijk aan je collega’s? En hoe maak je een audit voor iedereen weer leuk?

Met de training Waarderend Auditen biedt CertificeringsAdvies Nederland een nieuw perspectief. Na deze training ben je in staat om op een vernieuwende wijze een audit uit te voeren die als nuttig ervaren wordt. Als goed voor de organisatie. Geen kruisverhoor meer. Niet meer het zoeken naar fouten, maar met een positieve insteek naar een hoger niveau. Welkom bij CertificeringsAdvies Nederland, de Partner in Certificeren.

Waarderend Auditen volgens Appreciative Inquiry

Traditionele audits worden door auditees veelal ervaren als ‘een moetje’. Als het zoeken naar fouten. Bovendien ervaren andere mensen in de organisatie het als een jaarlijkse verplichting vanuit een ISO norm. “We doen het omdat we het certificaat moeten behouden” is een gedachte die maar al te vaak heerst. De training Waarderend Auditen biedt hier een nieuw perspectief voor.

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry staat voor Waardeer en Onderzoek. Op een positieve manier onderzoeken dus. Appreciative Inquiry is een wetenschappelijke methode, gebaseerd op datgene wat ‘werkt’. Bijvoorbeeld positief geformuleerde doelen. Niet de aandacht naar datgene wat verkeerd gaat. Niet de aandacht naar de problemen, maar de focus op de richting die je op wilt: dat geeft energie!

Waarderend Auditen 

De vertaling van Appreciative Inquiry naar auditen richt zich vooral op het auditgesprek. Dat vraagt om een verandering in de houding van de traditionele auditor. Hij of zij zal een connectie moeten kunnen maken met de auditee. Goed kunnen luisteren en positief geformuleerde vragen stellen, zijn belangrijke vaardigheden die hieraan bijdragen. Dit vraagt ook om een respectvolle en open houding.

De auditee zal een waarderende audit ervaren als effectief. Er wordt naar hem of haar geluisterd en dat er waardering is voor zijn of haar werk. Het resultaat is een gelijkwaardig en open auditgesprek wat leidt tot een ander perspectief op audits en meer betrokkenheid bij het uitvoeren van de aanbevelingen.

De Training Waarderend Auditen kan verzorgd worden als ‘Incompany training bij jou op locatie en is te boeken als open training.

Doelgroep

De Training Waarderend Auditen is voor iedereen die wel eens audits uitvoert of in de toekomst audits gaat uitvoeren.

Na de training

Na de training:

 • Ken je de beginselen van Appreciative Inquiry
 • Ben je in staat om Waarderend te auditten
 • Voer je audits SAMEN met de auditee uit

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Meer informatie over deze training?

Onze opleidingsadviseurs helpen je graag!

T. 085 – 487 99 72
E. academy@certificeringsadvies.nl

Training Waarderend Auditen

De Training Waarderend Auditen duurt 1,5 dag.

Dag 1: Therie en oefenen

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Uitgangspunten Appreciative Inquiry
 • Formuleren van positieve vraagstellingen
 • De veranderende rol en houding van de auditor als gevolg van waarderend auditen
 • In de praktijk: oefenen met waarderende auditgesprekken en evaluatie hiervan met de auditee
 • Rapportage van een waarderende audit

Tussentijds traject

Voor een duurzame training Waarderend Auditen, is het belangrijk dat je er ook in de praktijk mee aan de slag gaat. In een periode van ca. 3 maanden ga je oefenen met de materie, ondersteund met extra perspectieven en oefeningen om je de methode van Appreciative Inquiry eigen te maken.

Dag 2: 0,5 dag Waarderende Evaluatie

Vanuit het perspectief van Appreciative Inquiry is het belangrijk van elkaar te leren en ervaringen te delen. De focus ligt hierbij op datgene wat gewerkt heeft. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Perspectief van waarderend auditen verder verwerken in het auditproces
 • Verder bouwen op de succesvolle veranderingen die zijn ingezet
 • Verder vergroten van de betrokkenheid van auditoren en auditees in het proces van kwaliteitsverbetering

Open training Waarderend Auditen

Kies de gewenste datum en schrijf je direct in!

Incompany Training op locatie

 • Training aangepast aan jouw branche en situatie
 • Inbreng van actuele bedrijfscases
 • Betrek collega’s en verhoog het draagvlak
MEER INFORMATIE


Inschrijving Open Training

 • Investering: € 595,- excl. BTW
 • Duur: 1,5 dag
 • Incl. lunch & lesmateriaal
BEKIJK CURSUS DATA

Wij helpen je graag!
Bel: 085 – 487 99 72
E: academy@certificeringsadvies.nl

Onze klanten beoordelen onze opleidingen met een:Verwante trainingen

Interne audit cursus ISO 9001

Met de eendaagse Interne audit cursus ISO 9001 leer je alles over risicogebaseerd auditten van het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.

BEKIJK DE CURSUS

ISO 9001 cursus normkennis

Met deze eendaagse ISO 9001 cursus raak je bekend met de eisen uit de norm en achtergronden van kwaliteitsmanagement.

BEKIJK DE CURSUS