ADR veiligheidsadviseurEr is in de afgelopen tijd, onder andere door een campagne vanuit het ministerie, veel aandacht geweest voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. En dat is zeker niet vreemd; werken met gevaarlijke stoffen brengt veel risico’s met zich mee. Om die reden is er ook in de wetgeving veel aandacht voor regels en richtlijnen omtrent omgang met gevaarlijke stoffen in werksituaties. Het doel daarvan is het verkleinen van de risico’s voor het personeel. Naast richtlijnen is het vanuit de wet, voor veel organisaties die werken met gevaarlijke stoffen, ook verplicht om een (ADR) veiligheidsadviseur aan te stellen. In dit artikel vertellen we je daar meer over.

Het veiligheidsbewustzijn verhogen

Zoals hierboven omschreven zijn er steeds meer regels en richtlijnen voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Dat is echter niet voldoende; het draait ook om het veiligheidsbewustzijn onder personeel. Weten zij met wat voor stoffen ze werken, wat het gevaar is en hoe ze ermee om dienen te gaan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken? Eén van de taken van de ADR veiligheidsadviseur is het verhogen van het bewustzijn onder personeel met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen.

Bekijk de opleiding ADR Veiligheidsadviseur

Wil je meer informatie over de inhoud en mogelijkheden van de 6-daagse opleiding ADR Veiligheidsadviseur? Bekijk dan de cursuspagina.

Bekijk opleiding
ADR veiligheidsadviseur

Ondernemingen die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren of werkzaamheden verrichten die met dit vervoer samenhangen, zoals verpakken, beladen, vullen of lossen, zijn doorgaans zelfs vanuit de wet verplicht om een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen aan te stellen. Een dergelijk persoon is expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen conform ADR, hoofdstuk 1.8. Een veiligheidsadviseur hoeft overigens niet in dienst te zijn van de organisatie, maar kan bijvoorbeeld ook extern ingehuurd worden.

Meer informatie? Lees ook het artikel: Werken met gevaarlijke stoffen; de rol van de veiligheidsadviseur

De taken van de ADR veiligheidsadviseur

Een ADR veiligheidsadviseur adviseert en controleert of het personeel dat gevaarlijke stoffen en goederen verzendt, vervoert, verpakt, vult, laadt en/of lost beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en -instructies. Ook controleert hij of zij of de medewerkers zich aan de voorschriften houden en probeert de adviseur de bewustwording onder het personeel te vergroten. Daarnaast verzorgt de ADR veiligheidsadviseur jaarlijks de audit en stelt hij of zij een ADR jaarverslag op.

Wanneer een organisatie die met gevaarlijke stoffen werkt niet beschikt over een ADR veiligheidsadviseur en/of het ADR jaarverslag, dan staan daar hoge boetes tegenover. Deze kunnen worden voorkomen door bijvoorbeeld een persoon op te leiden als ADR veiligheidsadviseur.

6-daagse cursus ADR veiligheidsadviseur

Wil je iemand opleiden als ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen voor je organisatie? Dan ben je bij de CAN Academy aan het juiste adres. Wij bieden een 6-daagse ‘training veiligheidsadviseur ADR’ aan. Na het volgen van de training volgt er een schriftelijk examen dat afgenomen wordt via het CBR. Bij een voldoende resultaat ontvangt men het Europees erkende diploma veiligheidsadviseur ADR wat 5 jaar geldig is. Bij de CAN Academy is het ook mogelijk om een herhalingscursus ADR veiligheidsadviseur van 4 dagen te boeken. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Of wil je meer informatie? Bekijk dan de training:


ADR veiligheidsadviseur

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl